تصاویر فیزیکدانان (1)


I. Newton G. Galilei Ch. Huygens N. Kopernikus J. Kepler B. Franklin J.C. Maxwell A. Volta L. Euler Lord Rayleigh G.C. Lichtenberg C.F. Gauss S. Carnot Lord Kelvin M. Faraday W.C. Röntgen A.J. Fresnel J.W. Gibbs H.C. Oersted R. Boyle G.R. Kirchhoff W. Crookes R. Clausius E.J. Wiechert J.P. Joule H.A. Becquerel J.H. Lambert H. v.Helmholtz J.L. Lagrange B. Pascal J.W. Gibbs L. Boltzmann

 

/ 1 نظر / 22 بازدید
afshin

[گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] خانم ها و آقايان , ايرانيان دلير ... روز جمعه ۲۴خرداد از ساعت ۱۲نيمروز در پارک ملت تهران گردهمايي خواهيم داشت در اعتراض به گراني , فقر , و مافياي اقتصاد که ملت را به زانو در آورده .. با پيوستن به يکديگر با شعار ما هستيم و موجم اگر ميروم ... گر نروم نيستم ديدار ما پارک ملت [گل] [گل] <<< پيام را به ديگر دوستان برسانيد .... <<< [گل] [بدرود]