یکی ازهفت عجیب ترین روستاهای ایران

یکی ازهفت عجیب ترین روستاهای ایران

روستای "میمند" در استان کرمان قرار داره  و جزء هفت روستای عجیب کشورمونه ، روستای "میمند" شهر بابک

، بی شک یکی از باستانی ترین سکونت گاه های بشر ، در جهان است که از 000/12 سال پیش تاکنون همچنان

پا برجاست و به حیات خود ادامه می دهد.

 عکس اول نمایی از دور این روستاست .

 

حالا خودمونیم ؛ کسی اینجا خونه ای می بینه؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید