بای بای..                         !!!!!!                         !                         به به                         !                         !                         !!                         !!!                         اا بچه این چه کاریه!!!!!                         گریه نکن !!!!!!!!                                                   بدون شرح                         اینارو!!!!!!!                         اینم یه جورشه!!!!!!!!                         !!              

/ 1 نظر / 5 بازدید