قدبلندها راضی تر و خوشحال تر در زندگی

قدبلندها راضی تر و خوشحال تر در زندگی                             یافته های تازه موسسه نظرسنجی گالوپ در زمینه سلامتی نشان می دهد که معمولاً افراد بلندقد شاداب تر هستند.                   یافته های تازه موسسه نظرسنجی گالوپ در زمینه سلامتی نشان می دهد که معمولاً افراد بلندقد شاداب تر هستند. نتایج این بررسی که بر اساس نظرسنجی و بررسی وضعیت بیش از یک هزار داوطلب صورت گرفته است، نشان می دهد افراد بلندقد در موارد بیشتری احساس رضایت یا شادی می کنند و در عین حال، کمتر از دردهای جسمی یا مشکلات روحی و روانی رنج می برند. در این نظرسنجی که در امریکا انجام شده، متوسط قد برای مردان حدود ۱۷۶ سانتیمتر و برای زنان حدود ۱۶۶ سانتیمتر تعیین شده است.
از داوطلبان پرسیده شده بود که بر مبنای یک جدول از صفر تا ده، میزان رضایت از زندگی و شادابی و تندرستی خود را توصیف کنند. از بررسی پاسخ ها این گونه نتیجه گیری شده که معمولاً مردان و زنانی که قد آنها بلندتر از قد متوسط است، به نسبت کسانی که پایین تر از قد متوسط هستند، در جدول رضایت و شادابی، یک درجه بالاتر هستند.
مسلماً مردان یا زنان کوتاه قدی هم هستند که از زندگی خود کمال رضایت را دارند، ولی نتایج این نظرسنجی و بررسی، حالت کلی را بیان می کند.
به اعتقاد تنظیم کنندگان این گزارش، عامل بلندی قد و تاثیرات آن ممکن است بسیار ناچیز باشد، ولی اگر این نکته را با عوامل دیگر موثر در رضایت مردم از زندگی مقایسه کنیم، می بینیم که عامل نسبتاً مهمی به شمار می رود. به عنوان مثال، سطح درآمد، یکی از عوامل مهم در احساس رضایت از زندگی است و این نظرسنجی ادعا می کند، مردان امریکایی که قد آنها بلندتر از حد متوسط است، احساس رضایتی دارند که تقریباً معادل احساس رضایت ناشی از ۳۰ درصد درآمدهای مالی بیشتر است یا هر دو تا سه سانتیمتری که قد افراد بلندتر باشد، به آنها احساسی معادل احساس ناشی از چهار درصد درآمد مالی بیشتر می دهد.
نکته دیگر در بررسی های این نظرسنجی به مشکلات یا دردهای جسمی و حالات نامطلوب روحی و روانی مربوط می شود. در اکثر موارد، مردان یا زنانی که قد آنها از حد متوسط بلندتر است، کمتر از دیگران از درد یا مشکلات جسمی و روحی و روانی شکایت دارند. اما مردم امریکا یکدست نیستند و عواملی مثل نژاد یا سن می تواند در تعیین میزان قد متوسط آنها موثر باشد. به عنوان مثال، قد نسل جدید به نسبت نسل های گذشته رو به افزایش است یا فرضاً امریکایی های آفریقایی تبار، بلندقدتر از امریکایی هایی هستند که تبار و نژاد آنها از امریکای مرکزی است.
اندازه قد افراد موروثی است و نکته مهم در این است که هر کودکی در اولین سال های تولد از شرایط مطلوب و سلامتی خوبی برخوردار باشد. در آن صورت، آن فرد نهایت رشد مناسب با میراث ژنتیک خود را خواهد داشت. با وجود این، بررسی جدید مدعی است که اگر این عوامل را هر یک در جای خود بررسی کنیم، در چارچوب همین تفاوت ها، بلندی قد هر فرد به نسبت متوسط معمول در هر تبار می تواند عاملی برای احساس رضایت و شادابی بیشتر در زندگی باشد و بالاخره در دو عرصه مهم دیگر از زندگی، یعنی تشکیل خانواده و آموزش و اشتغال نیز این بررسی نشان می دهد که قد بلندتر تا حدی باعث موفقیت بیشتر زنان و مردان در عرصه زندگی خانوادگی و حرفه یی است.
بررسی تمامی این موارد، این سوال را مطرح می کند که دلیل این تفاوت ها چیست؟
آن کیس و کریستینا پکستون از استادان دانشگاه پرینستون می گویند؛ همه تفاوت های ناشی از زندگی بهتر یک فرد قدبلند، به پرورش و رشد در اولین سال های دوران کودکی برمی گردد. به اعتقاد این دو کارشناس، اندازه قد افراد موروثی است و نکته مهم در این است که هر کودکی در اولین سال های تولد از شرایط مطلوب و سلامتی خوبی برخوردار باشد. در آن صورت، آن فرد نهایت رشد مناسب با میراث ژنتیک خود را خواهد داشت.
به اعتقاد آنها نکته مهم نه بلندی قد، بلکه رشد کامل تا حدی است که میراث ژنتیک هر خانواده برای نوزاد فراهم کرده است. افرادی که به این رشد کامل برسند، در دوران بلوغ و کهنسالی از سلامت و رضایت بیشتری برخوردار خواهند بود. بر اساس فرضیه این دو صاحب نظر، توانایی و استعدادهای ذهنی نیز تحت تاثیر همین عامل رشد در سال های اولیه زندگی تعیین می شود و هر کودکی که رشد جسمی کاملی داشته باشد، در آینده از نظر ذهنی و روحی نیز توانمند تر خواهد بود.

منبع؛ کریستین ساینس مانیتور

/ 0 نظر / 45 بازدید